Tjenester

Våre tjenester

Vi utfører alle rørtekniske installasjoner innen industri, samt sveisearbeid. Vi tar oppdrag over hele Norge, og utfører jobber for stat, kommune og næringsliv. Ingen oppdrag er for små, og få er for store.

B.T. Rørsystem AS tilbyr markedet tjenester for produksjon og installasjon, samt generelt vedlikehold og reparasjon innenfor områdene rør, stål, mekanisk, fjernvarme og hydraulikk.

Vår organisasjon er fleksibel og har den nødvendige erfaring til å utføre komplekse prosjekter med korte tidsfrister. Bedriftens personell har lang erfaring med flere-faglig bakgrunn, noe som er svært viktig i valg av riktig underleverandør.

Tiltaksklasser

Vannforsynings- og avløpsanlegg
Tiltaksklasse: Utførende 2

Fjernvarmeanlegg
Tiltaksklasse: Utførende 3

Sanitærinstallasjoner
Tiltaksklasse: Utførende 2

Varme- og kuldeinstallasjoner
Tiltaksklasse: Utførende 3

Slukkeinstallasjoner
Tiltaksklasse: Utførende 2

Sveiseprosedyrer er kvalifisert og godkjent av 3.-part, som tilfredsstiller PED og NORSOK M-601.

Våre sveisere har omfattende sertifisering innen forskjellige sveisemetoder og materialer. Alle sveisere er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9606-1.

I tilegg har vi sertifiserte plastrørsveisere i henhold til NS 416 Operatører for sveising av rør og rørdeler.

Materialer: CS / 316 / Duplex / Super Duplex / Titan / PE

Stålkonstruksjon

Vi produserer ulike typer av stålkonstruksjoner til både bygg og industri. Konstruksjonene lages og CE-merkes i samsvar med EN1090 og etter godkjent WPS og WPQR.

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring med sjekklister og protokoller for å ivareta konstruksjonssikkerhet og kvalitet. Vårt kvalitetssystem for stålkonstruksjoner som er utarbeidet iht. plan- og bygningsloven SAK10 og TEK17.

B.T Rørsystem AS har rammeavtale med Østfold Energi for montering, sveising, muffing og testing av fjernvarmenettet i Sarpsborg. Vi har montert flere km rør i grøft, inkludert innføring til et stort antall boenheter. I tillegg har vi årlig serivce på kundesentraler.

Vi har også god erfaring med fjernkjøling, og har sertifiserte sveisere og utstyr for speilsveising fra 90mm – 315mm. Samt sveiser vi elektromuffer på PE rør fra 25mm – 1200mm.

Tiltaksklasse: 3 i utførelse

Vi gjennomfører bygging og igangkjøring av komplette varme- og kjølesentraler for næringsbygg.

Tiltaksklasse: 3 i utførelse

We are committed to providing our customers with exceptional service while offering our employees the best training and a working environment in which they can excel. This company focus has been in place for more than a half century. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt id sapien eu volutpat. Maecenas quis nunc diam. Phasellus euismod ullamcorper tincidunt.

We are committed to providing our customers with exceptional service while offering our employees the best training and a working environment in which they can excel. This company focus has been in place for more than a half century. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt id sapien eu volutpat. Maecenas quis nunc diam. Phasellus euismod ullamcorper tincidunt.