Vi har sveiseprosedyrer er kvalifisert og godkjent av 3.-part, som tilfredsstiller PED og NORSOK M-601.

Våre sveisere har omfattende sertifisering innen forskjellige sveisemetoder og materialer. Alle sveisere er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9606-1. De holder seg oppdatert og får god mengdetrening gjennom kontinuelige sveisejobber i og utenfor verkstedet.

Vi har sertifiserte sveisere av speilsveis og elektromuffesveis ihht. NS-416-1: 2008 og NS-416-2.

Vi innehar speilsveismaskin Basic 315 for sveising av PE, PP, PVDF opptil Ø 90mm – 315mm.
I tillegg har vi elektromuffe sveisemaskin fra GF, rørdimmensjoner fra 25mm – 1200mm.

Vi kan tilby