Sveis

B.T Rørsystem AS ble startet i 1994, og har god kompetase innenfor rørleggig, sveising og montering. Vi er Mestergodkjent, som leverer alt fra service til komplette rørkonstruksjoner.

Vi har en fleksibel arbeidsstyrke, som har en fler-falig bakgrunn med lang erfaring og kunnskap. Vi har i dag ca. 30 fast ansatte.
Vi satser bevist på opplæring, og har i den forbindelse engasjert oss i lærlingordning.

B.T Rørsystem AS er etablert på Kampenes Industriområde i Sarpsborg kommune. Anlegget er moderne og godt utstyrt for de aller fleste oppdrag.
Vi flyttet inn i nye produksjonslokaler på Bredmyra 5, sommeren 2015. Produksjonslokalene er på 2500m² og inneholder egen adskilt avdeling for sort stål og syrefaste materialer. Vi har også eget område for hydraulikk-montasje samt sammenstilling av skidder. Alle hallene våre har egne 5T travers-kraner. Kontorene våre er moderne og inneholder kontorer, spiserom, konferanserom og garderober.

Vår visjon er gjennom kompetanse, kvalitet og leveringsdyktighet bli den mest foretrukne leverandør av produkter og tjenester til våre samarbeidspartnere og kunder. Og gjennom dette også sikrer våre medarbeidere en god og sikker arbeidsplass.

Vår policy er å være en pålitelig og stabil leverandør av rørtekniske tjenester og vårt mål er å være et selskap som står for sikkerhet, kvalitet og kompetanse. Vi legger stor vekt på å skape et trygt arbeidsmiljø og sikker arbeidsplass for våre medarbeidere. Vi har tro på at man ikke lykkes med prosjekter alene, men med godt samarbeid mellom alle aktører i prosessen.

B.T Rørsystem AS innehar eget system for kvalitetsstyring som tilfredstiller relevante krav i NS-EN 9001:2008. Kvalitetssikringen og kontrollfunksjoner berører alle aktivitetene i bedriften og danner grunnlag for vår egen og våre kunders forsikring om at kvaliteten og de øvrige spesifiserte betingelser på levering kan bli oppnådd. For å ivareta sveiseprosessen følger vi NS-EN 3834-2. Vi har også utarbeidet prosedyrer og sjekklister for å ivareta kravene til CE-merking av stålkonstruksjoner og trykkpåkjent utstyr i henhold til kravene i NS-EN 1090.