Vi gjennomfører bygging og igangkjøring av komplette varme- og kjølesentraler for næringsbygg.

Primær og sekundærside for varme- og kjøleanlegg. Leveranse av energikilder som luft/vann, væske/vann varmepumper via våre samarbeidspartenere.

Leveranse og installasjon av sentraler for fjernvarme og fjernkjøling. El-kjel, gass og bioolje, utvendig snøsmelt anlegg

Service
For å øke levetiden og maksimere ytelsen til varmesystemet ditt, er det avgjørende å utføre regelmessig service på riktig tidspunkt. Vi anbefaler derfor å inngå en serviceavtale med oss, slik at vi kan ta hånd om dette for deg.

Vi tilbyr tjenester innfor: