Velg prosjekter etter

Alle
Fjernvarme
VA
Varme
Østfold Energi - Kalnes samfunnsbygg
B.T Rørsystem AS har levert fjernvarme og fjernkjøling til samfunnsbygget Kalnes sykehus.
Østfold Energi - Fjernvarme KPS
B.T Rørsystem AS har levert fjernvarme til Husqvarna og Tingvollheimen i Sarpsborg.
Fredrikstad kommune - Dam 3
Nye vannledninger fra 3. dam i Bjørndalen og opp til eksisterende ventilkammer ved Høyfjell høydebasseng.
FREVAR - Borredalsvannet
Ny råvannsledning gjennom Borredalsvannet i Fredrikstadmarka for å få en sikrere og tryggere vannforsyning...