Category: VA

FREVAR – Borredalsvannet

Ny råvannsledning gjennom Borredalsvannet i Fredrikstadmarka for å få en sikrere og tryggere vannforsyning frem til vannverket som produserer / leverer 15- 16 mil m³ drikkevann pr.år.