Østfold Energi - Kalnes samfunnsbygg

Prosjekt detaljer

Kunde: Østfold Energi
Prosjekt: Kalnes samfunnsbygg
Byggetid: Jun 2020 - Sep 2020
Kontraktsverdi: 1,6 millioner
Prosjektleder: Lars K. Sverstad
Sted: Sarpsborg

Kontakt oss

+47 69 13 98 00

henrik@btrorsystem.no

Bredmyra 5, 1739 Borgenhaugen

Arbeidets art og omfang:

For Kalnes sykehus settes det opp et nytt administrasjonsbygg. Arbeidene ble påbegynt i 2020, og bygget skal stå ferdig i 2021. Fjernvarme og fjernkjøling ble tilkoblet bygget sensommer 2020.

Fjernvarme og fjernkjøling er hentet fra U2 på Kalnes sykehus. Grøftetraseen var på 650 meter mellom de 2 byggene. Underveis på traseen er det satt av 2 stk. avgreninger for fremtidige bygg. 

Prosjektet er i regi av Østfold Energi. Fosby Anlegg var utførende på gravearbeider, og tildelt som hoved entreprenør i dette prosjektet.

Fjernvarmerør: DN125/250 og DN100/225. Sveis utført med 141 TIG sveising. Kontroll av rørledning 10 % NDT samt trykktest med vann på 1,5 x designtrykk på 16 bar.

Fjernkjøling: Ø200PE100 og Ø160PE100. Prefabrikasjon av lengder på 200 meter. Skjøtemetode speilsveis. Plass sveis i grøfter ble det benyttet elektromuffer. Rørledningen er lekkasjetestet med luft og såpevasket. Deretter trykktestet 1,5 x designtrykk på 10 bar.

Alle sveiseskjøter og rør ble målt inn etter sveis.

BT Rørsystem AS sin rolle

Underentreprenør til Fosby anlegg. Vår oppgave i prosjektet var legging av rør for fjernvarme og fjernkjøling i avrettet grøfter. NDT kontroll av sveis, muffing av skjøter og innmåling av ledninger. Deltakelse i ukentlig bygge møter og på vernerunder.

Tilkobling av primær side på kundesentral for fjernkjøling og fjernvarme i administrasjonsbygget. Tilkobling av rørledninger til eksisterende ledninger i U2 på Kalnes sykehus. Før tilkobling til sykehusets ledninger ble nye ledningene flushet med vann og påsatt sirkulasjon gjennom et filter for utlufting og fjerning av eventuelle fremmedlegemer etter anleggsperioden. Etter godkjennelse av driftsansvarlig på sykehuset åpnet vi for sirkulasjon gjennom sykehuset.