Fredrikstad kommune - Dam 3

Prosjekt detaljer

Kunde: Fredrikstad kommune
Prosjekt: Dam 3
Byggetid: 2016
Kontraktsverdi: 2,5 millioner
Prosjektleder: Lars K. Sverstad
Sted: Fredrikstad

Kontakt oss

+47 69 13 98 00

henrik@btrorsystem.no

Bredmyra 5, 1739 Borgenhaugen

Arbeidets art og omfang:

Fredrikstad kommune skal legge nye vannledninger fra 3. dam i Bjørndalen og opp til eksisterende ventilkammer ved Høyfjell høydebasseng. Videre skal det legges nye vannledninger mellom ventilkammeret ved Høyfjell høydebasseng og frem til vannverket. Eksisterende ventilkammer ved høydebassenget og ved vannverket skal bygges om. Dette anbudet omfatter del-leveranse av rør og deler, legging av vann og avløpsledninger, montere belastningslodder av betong, senking av ledning i vann, graving av grøfter, rørlegging, ombygning av ventilkammer, tilkoblinger mm. Leveransen inkluderer også diverse byggetekniske arbeider slik som støping og tømmer arbeider. Entreprisen inkluderer eget vedlegg med elektroleveranser.

B.T Rørsystem AS sin rolle:

B.T Rørsystem A/S stod for prefabrikasjoner og sveising av alle syrefaste rørdeler for ventilkammer, samt bistår i monteringen av komponentene i ventilkammeret. Alle rørgjennomføringer inn til ventilkammer ble produsert i syrefaste rør med innmuringskrager for innstøpning i vegg. De ledningene med størst belastning og trykk, blir det påsveiset forankringsplater som boltes i vegg med gjennomgående bolter. Dette arbeidet blir utført på plass etter montering av rørgjennomføringene. Styrerør for PE ledninger lagt i bakken er valset og sveiset for best mulig tilpassing til dimensjonen på PE ledningen. Styrerør ble også levert i syrefast kvalitet. Dimensjoner på leverte rør er fra DN 300 til DN 900. Vi produserte også grenrør, overganger og T-rør for anlegget.

BT Rørsystem A/S var delaktig i monteringen av rørdeler og ventiler for ventilkammeret på plass. Det meste av rørdeler ble prefabrikkert i eget verksted, mens noen av delene måtte tilpasses på plass for eksakte mål.

Ved produksjon av forankringsplater benytter vi oss av underleverandør som vannskjærer plater for oss. Full dokumentasjon etter arbeidet vil bli utarbeidet og sendt til kunde.